КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД

 

Седалище и адрес на управление:

България, гр. Пловдив 4000, район Централен,

бул. "Христо Ботев" №27A

тел:/ факс:+359 32 58 58 86; +359 889 333 059

е-мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Директор за връзки с инвеститорите:

Огнян Дечев    тел:. +359 32 58 58 26 ; +359 882 933 525Съвет на директорите:

 1. "ИТ АКАДЕМИЯ" АД, представлявано от:

     д-р ик. Петър Нейчев - Председател и Изпълнителен директор

     моб.тел.: +359 882 933 400

     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    проф. к.и.н. Асен Конарев - Зам. председател и Изпълнителен директор

    моб.тел.: +359 882 933 405

    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    инж. Стефан Гълъбов - Зам. председател и Изпълнителен директор

    моб.тел.: +359 882 933 440

    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    Петър Троплев - Изпълнителен директор

    моб.тел.: +359 882 933 438

    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 2. ФОНДАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ", представлявана от:

    проф. Ангел Гроздин - Член

    моб.тел.: +359 882 933 410

    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   инж.  Петър Стайков - Член

   моб.тел.: +359 882 933 450

   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    Димитър Гишин - Член

    моб.тел.: +359 882 933 530

    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.  Петранка Иларионова - Член 

    моб.тел.: +359 882 933 522

    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.